2014 m. balandžio 15 d. Europos Sąjungos valstybių narių prekių ženklų biurai susitarė dėl juodai baltiems arba pilkos spalvos tonų prekių ženklams taikomos bendros praktikos principų. 2014 m. liepos 15 d. naujoji politika įsigaliojo 22 valstybėse ir Vidaus Rinkos Derinimo Tarnyboje (prekių ženklams ir dizainui).

Juodos ir baltos spalvų arba pilkos spalvos tonų logotipas, kuriam yra prašoma suteikti prioritetą, nebėra pripažįstamas tapačiu to paties ženklo spalvotam variantui. Atitinkamai, ankstesnis prekių ženklas, pateiktas juoda ir balta spalvomis arba pilkos spalvos tonais, nėra tapatus to paties ženklo spalvotam variantui.

Nepaisant to, šios dvi taisyklės turi bendrai joms taikomą išimtį dėl mažareikšmiškumo. Nereikšmingu skirtumu tarp dviejų prekių ženklų laikomas skirtumas, kurį esant protingai pastabus vartotojas pastebės tik gretindamas prekių ženklus vieną su kitu.

Buvo sutarta, kad vien spalvų pokyčiai neturės įtakos prekių ženklo skiriamajam požymiui, kai bus patenkinti šie kriterijai:
– žodiniai / vaizdiniai elementai sutampa ir yra pagrindiniai skiriamąjį požymį suteikiantys elementai;
– išlaikomas atspalvių tarpusavio kontrastas;
– spalva ar spalvų derinys patys savaime neturi skiriamojo požymio; ir
– spalva nėra vienas iš pagrindinių ženklo skiriamąjį požymį kuriančių elementų.

Vertėtų atkreipti dėmesį į tarp Baltijos šalių egzistuojančius skirtumus. Lietuvoje ir Latvijoje pirmiau išvardyti kriterijai taikomi visoms po įsigaliojimo datos (2014 m. liepos 1 d.) pateiktoms prekių ženklų paraiškoms ir visose vėliau pradėtose procedūrose, tuo tarpu Estijoje naujosios taisyklės taikomos tik paraiškoms, pateiktoms po 2014 m. birželio 1 d. Tačiau tiek Lietuva, tiek Estija pareiškė, kad faktinis prekių ženklo naudojimas nebus vertinamas.

Šie pokyčiai reiškia tai, kad pareiškėjams, kurie naujai teikia paraiškas registruoti prekių ženklus, vertėtų peržiūrėti ankstesnę paraiškų teikimo praktiką ir daugeliu atvejų teikti paraiškas registruoti spalvinius prekių ženklus. Be to, derėtų peržiūrėti ir ankstesnes prekių ženklų registracijas, ar jos tinkamai pateiktos. Įsigaliojus naujajai tvarkai tam tikrais atvejais galimos didesnės prekių ženklų registracijos sąnaudos.

Intelektinė nuosavybė