2014.gada 9.jūlijā Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielā palātā tika izskatīta lieta strīdā starp Igauniju un Delfi par to, kā plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem būtu jārīkojas saistībā ar lietotāju radīto saturu.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzina, ka, ņemot vērā raksta saturu, Delfi būtu jāparedz negatīvu komentāru iespējamību, un jāveic preventīvus pasākumus, lai novērstu kaitējuma radīšanu trešajām personām.

Tā ir vēsturiska tiesas prāva, kas rada precedentu, paredzot , ka visā tiešsaistes vidē, kurā lietotāji var komentēt un augšupielādēt attēlus un video, saturam, ko rada lietotājs jābūt iepriekš izskatītam.

Intelektuālais īpašums