2011.gadā Igaunijas Autoru apvienība (IAA) iesniedza tiesā prasību pret VIASAT, uzdodot VIASAT atturēties no 42 dažādu televīzijas kanālu (ieskaitot ETV, ETV2, Kanal 2, TV3, TV6 un Kanal 11) signāla raidīšanas gala patērētājiem Igaunijā, nesaņemot iepriekšēju atļauju (licenci) no IAA, un pieprasot VIASAT maksāt atlīdzību IAA.

Tiesa konstatēja, ka VIASAT darbību rezultātā netika izveidota neviena jauna patērētāju grupa, un tādējādi VIASAT nav pienākuma saņemt piekrišanu no autoriem un nav arī pienākuma tiem maksāt atlīdzību, jo televīzijas programmu vienotais raidītājs ir televīzijas pakalpojumu sniedzēji, kuri ir parakstījuši līgumus ar autoriem par to darbu pārraidi valstī, kurā pārraides signāls ienāk nepārtrauktā komunikāciju ķēdē.
VIASAT ir tikai uzņēmums, kurš nodrošina pārraides pakalpojumus caur satelītu, bet pats nav televīzijas programmu raidītājs Autortiesību likumā izpratnē.

Šī lieta ir veiksmīgs ieguvums satelīta operatoriem, un tā var radīt precedentu Eiropā nākotnē.

Intelektuālais īpašums