Lietuvas Republikas Apelācijas tiesa pieņēma lēmumu lielākā Baltijas valstu lietoto apģērbu tirgotāja „HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC“ lietā attiecībā uz divkrāsu preču zīmes reģistrāciju.

HUMANA iesniedza pieteikumu par krāsu preču zīmi, kas sastāv no divām krāsām: dzeltenu un gaiši zilu. Tomēr Apelācijas tiesa nolēma, ka HUMANA nav pierādījusi šo konkrēto krāsu pietiekami ilgu un pastāvīgu šo krāsu lietojumu tirgū. Turklāt, sabiedriskās domas aptauja, kurā tika atzīts, ka 31,4% no respondentiem norādīja uz HUMANA kā to īpašnieku, tika atzīta kā neprecīza un nepietiekama, lai apliecinātu dzeltenās un gaiši zilās preču zīmes atšķirtspējīgu raksturu. Turklāt, tika atzīts, ka galvenais iemesls, kāpēc šīs divas krāsas nevar tikt reģistrētas kā preču zīme ir tas, ka sabiedrība nesaista dzelteno un gaiši zilo krāsu tikai ar HUMANA.

Tomēr, ņemot vērā tiesu praksi, jāatzīmē, ka tomēr ir iespējams reģistrēt arī divkrāsu preču zīmi, taču nepieciešams pierādīt, ka sabiedrība atpazīst šo preču zīmi un saista to ar īpašnieku.

Intelektuālais īpašums