Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 29 d. įsakymu, nuo 2015-01-01 neteks galios STR 1.14.01:2014 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Statyba ir projektavimas