Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 29 d. įsakymu pakeistas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“. Pakeitimu panaikinama statinių grupės sąvoka. Naujai atsirado ir apibrėžiamos „pastato bendrojo naudingojo ploto“, „pastato tūrio“, „šiltos atitvaros“ sąvokos. Pakeisti reikalavimai projekto antraštiniam lapui, įforminimui ir komplektavimui. Pakeitimu įtvirtinta nuostata, kad projektuotojas turi jo parengto projekto autorines teises ir statytojas be projektuotojo sutikimo projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas. Techninio projekto bendrosios dalies priedų sąrašas papildytas naujais dokumentais: pavojaus analizės ir vertinimo ataskaita bei laisvos formos pažyma, nurodančia paskelbtąją įstaigą, atsakinga už Europos bendrijos patikros procedūrų atlikimą. Gatvių techninio projekto susisiekimo dalyje vietoje nužymėjimo plano turės būti rengiamas aiškinamasis raštas.

Pakeitimas įsigalios nuo 2015-01-01

Statyba ir projektavimas