Numatyta galimybė prisijungti prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos naudojantis elektronine bankininkyste teikiant pranešimus apie pasirengimą apdoroti žydinčius augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais

Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių pakeitimu patikslinta Žemės naudotojo, besirengiančio apdoroti žydinčius augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, informacijos paskelbimo Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje tvarka. Papildyme numatyta, kad turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste, žemės naudotojas pats arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, prisijungia prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Ankstesnė taisyklių redakcija nenumatė elektroninės bankininkystės naudojimo.

Taisyklių pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-08-01.

Žemės ūkis