Pakeistos statybos užbaigimo procedūros žemės sklypo ar statinio paveldėjimo ir įsigijimo atveju

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu pakeistas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Vadovaujantis pakeitimu, žemės sklypo ar statinio paveldėjimo bei įsigijimo atveju, gaunant statybos užbaigimo aktą arba teikiant tvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą, statybą leidžiantis dokumentas gali būti išduotas buvusio statytojo (užsakovo) vardu, t. y. jo nebūtina perrašyti naujo statytojo vardu. Be to, šiais atvejais statybos užbaigimo įforminimo procedūros galės būti vykdomos ir tuomet, kai Statybą leidžiančio dokumento galiojimo terminas yra pasibaigęs. Pakeitimu nuo 10 iki 5 dienų sutrumpintas statybos užbaigimo įforminimo procedūrų atlikimo terminas vykdant pastatų atnaujinimą (modernizavimą).

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-08-15

Statyba ir projektavimas