Patvirtintas didžiausias kompensuojamų rapsų ir javų grūdų, įsigytų (išaugintų) 2014 metais, kiekis

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 3D-503, atsižvelgdamas į Biodegalų gamybos plėtros finansavimo taisykles, patvirtino didžiausią kompensuojamą 2014 metais visų pagalbos gavėjų įsigytų (išaugintų) rapsų grūdų kiekį – 151 586 tonas, javų grūdų – 46 070 tonų.

Įsakymas įsigaliojo nuo 2014-08-26.

Žemės ūkis