Patvirtintos naujos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles. Taisyklės nustato Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos bei programos priemonių bendrą administravimo tvarką.

Taisyklės įsigaliojo nuo 2014-08-27.

Žemės ūkis