Prailgintas paraiškų pagal atskiras priemones priėmimo terminas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą

2014 m. liepos 9 d., 2014 m. rugpjūčio 29 d. ir 2014 m. rugsėjo 11 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymais pakeistas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės priėmimo 2014 metais grafikas, pratęsiant paraiškų pagal atskiras priemones priėmimo terminus: „Žemės ūkio valdų modernizavimas. Trečioji veiklos sritis (trumpos rotacijos augalai)“ pratęsta iki 2014-10-31; „Žemės ūkio valdų modernizavimas. Antroji veiklos sritis (gyvulininkystės sektorius), vietovėse, patekusiose į buferinę afrikinio kiaulių maro zoną)“ pratęsta iki 2014-09-30; „Kaimo atnaujinimas ir plėtra. Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ pratęsta iki 2014-09-19.

 

Žemės ūkis