Naujai nustatytas delspinigių dydis bei palūkanų už naudojimąsi negrąžintomis lėšomis dydis 2014 m. ketvirtajam ketvirčiui nepakito

LR finansų ministras 2014 m. rugsėjo 5 d. įsakymu nustatė delspinigių dydį, kuris taikomas tais atvejais, kai pavėluojama grąžinti Europos Sąjungos finansinę paramą, tarptautinę finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas. Nustatytų delspinigių dydis – 0,03 % už kiekvieną pavėluotą dieną.

Įsakymu taip pat nustatytas 0,01 % palūkanų dydis skaičiuojamas už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną. Šie finansų ministro nustatyti delspinigių bei palūkanų dydžiai taikomi nuo 2014 m. spalio 1 d.

Nustatytų delspinigių bei palūkanų dydis yra analogiškas dydžiams, kurie buvo taikomi nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d.

Įsakymas įsigaliojo 2014-09-10.

Žemės ūkis