Pakeistos Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu pakeitė Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisykles.

Vadovaujantis pakeitimu, sutikimai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai bus išduodami 10-ies metų laikotarpiui skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos, bet ne ilgiau kaip iki servituto, suteikiančio teisę tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti, įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Pakeitime numatyta, kad pagal Sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai Sutikimo galiojimo laikotarpiu laikomi laikinaisiais statiniais ir neregistruojami Nekilnojamojo turto registre. Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, pagal Sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai bei jiems funkcionuoti būtini statiniai turės būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas Sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Taisyklių pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-10-01.

Statyba ir projektavimas