Numatyti nauji atvejai, kuomet privaloma gauti rašytinį pritarimą kapitalinio remonto projektui

Vadovaujantis 2014 m. rugsėjo 24 d. STR1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ pakeitimu, rašytinis pritarimas kapitalinio remonto projektui privalomas tais atvejais, kai atliekamas ypatingo ar neypatingo statinio kapitalinis remontas, keičiant statinio ar patalpų paskirtį. Rašytinis pritarimas kapitalinio remonto aprašui taip pat tampa privalomu atliekant ir nesudėtingo statinio kapitalinį remontą, kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis.

Reglamento pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-09-26

Statyba ir projektavimas