Naujuoju PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ pakeista leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo, perregistravimo, keitimo ir galiojimo tvarka

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. ĮV-630 pakeistas paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“. Reglamentas išdėstytas nauja redakcija ir nuo šiol vadinsis PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“. Vadovaujantis padarytais pakeitimais, leidimus Savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams atlikti (toliau – Leidimas) išduos nebe savivaldybių paveldosaugos padaliniai, o Savivaldybės administracija. Paprastėja prašymų Leidimo išdavimui pateikimo tvarka. Pareiškėjas prašymą dėl leidimo išdavimo ir pridedamus dokumentus kaip ir anksčiau galės pateikti tiesiogiai, o nuo reglamento įsigaliojimo datos taip pat ir siųsti pašto korespondencija arba elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu). Savo ruožtu institucija, kuriai pateiktas prašymas, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos privalės išsiųsti paštu arba elektroniniu būdu (jeigu prašymas gautas elektroniniu būdu) pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas yra gautas.

Pasikeitus kultūros paveldo objekto valdytojui, jo prašymu leidimas galės būti perregistruojamas naujo valdytojo vardu. Taip pat numatyta galimybė taisyti išduotus Leidimus, jeigu šalinant paveldosaugos pažeidimus pildomas ar tikslinamas projektas.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2 iki 5 metų prailgintas terminas, kuriam pasibaigus, Leidimas pripažįstamas netekusiu galios, jeigu tvarkybos darbai nebuvo pradėti. Leidimų išdavimo terminas prailgintas nuo 15 dienų iki 20 darbo dienų

Nauja reglamento redakcija įsigaliojo nuo 2014-09-25.

Statyba ir projektavimas