STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ pakeitimu nustatyti nauji reikalavimai visų energinio naudingumo klasių pastatams

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymu pakeitė STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“. Pakeitimu numatyti nauji pastato sandarumo bei pastato pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminių savybių reikalavimai, kurie privalės būti įvertinti projektuojant atitinkamos energinio naudingumo klasės pastatus.
Taip pat pakeisti pastatų energinio naudingumo įvertinimo reikalavimai visoms energinio naudingumo klasėms ir pakeista pastato energinio naudingumo įvertinimo metodika.

Be kita ko numatytas naujas reikalavimas sertifikavimo ekspertui, vykdant pastato ar jo dalies sertifikavimą, patikrinti surinktų pastato energijos sąnaudų skaičiavimams reikalingų išeities duomenų teisingumą apžiūrint pastatą ar jo dalį vietoje.

Reglamento pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-09-17.

 

Statyba ir projektavimas