Patvirtintos Kelio statinių iš gofruotų metalo lakštų projektavimo ir statybos taisykles

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-276 patvirtino Kelio statinių iš gofruotų metalo lakštų projektavimo ir statybos taisykles T KSGL 14. Taisyklės taikomos projektuojant, rekonstruojant ir statant statinius iš gofruotų metalo lakštų valstybinės reikšmės keliuose. Taisyklės taip pat gali būti taikomos ir vietinės reikšmės keliuose, kitose eismo zonose, geležinkeliuose, išskyrus geležinkelio statinius, kuriais traukiniai važiuoja didesniu kaip 160 km/h greičiu. Taisyklės yra kelių ir gatvių tiesimo bei kitų eismo zonų įrengimo (statybos) sutarties sudėtinė dalis, jeigu jos nurodomos sutarties konkrečiosiose sąlygose.

Naujosios taisyklės įsigalios nuo 2015-01-01.

Statyba ir projektavimas