Įgyvendinant Lietuvos Respublikos euro įvedimo įstatymo nuostatas, 2014 m. spalio 7 d. priimtas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54-1 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatyti juridiniams asmenims skiriamų baudų bei įmokų už savavališkos statybos įteisinimą apskaičiavimo dydžiai perskaičiuoti ir nurodyti bendrąja Europos Sąjungos valiuta – eurais. Visos skaitmeninės vertės litais perskaičiuotos į eurus, suapvalinus jas teisės aktų nustatyta tvarka pagal oficialų lito keitimo į eurą kursą. Perskaičiuotų baudų ir įmokų dydžiai suapvalinti baudas ir įmokas turėsiančių mokėti asmenų naudai.

Įstatymo pakeitimas įsigalios 2015-01-01.

Statyba ir projektavimas