Patikslinti STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimai šlaitinių stogų karnizų įrengimui

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m rugsėjo 30 d. įsakymu pakeistas STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“. Vadovaujantis pakeitimu, reikalaujamų šlaitinių stogų karnizų išsikišimo matmenų privaloma laikytis, kuomet pastatų šlaitinių stogų karnizai įrengiami siekiant apsaugoti išorines sienas nuo kritulių (lietaus, sniego) poveikio. Pakeistame reglamente nauja redakcija išdėstytas nuorodų į teisės aktus skyrius.

Reglamento pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-10-02.

Statyba ir projektavimas