Patikslintos STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ sąvokos

Atsižvelgiant į 2002 m. balandžio 15 d. Vyriausybės nutarime Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pateiktus inžinerinių statinių pagrindinės naudojimo paskirties paaiškinimus, pakeistas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“. Inžinerinių statinių grupių sąrašas papildytas hidrotechnikos statiniais ir kitais inžineriniais statiniais. Pakeistos vandens uosto statinių ir sporto paskirties inžinerinių statinių sąvokos. Pateiktos melioracinių statinių ir kitos paskirties inžinerinių statinių sąvokos. Panaikinta iki pakeitimo buvusi tvenkinio sąvoka.

Reglamento pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-10-11.

Statyba ir projektavimas