Priimti redakcinio pobūdžio STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ir statinio ekspertizė“ pakeitimai

Atsižvelgiant į aktualią STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ redakciją (naujos redakcijos pavadinimas – STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“), pakoreguotos STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ir statinio ekspertizė“ sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statinių, kuriems privaloma darbo projektų konstrukcinės dalies ekspertizė, išimtys (keliai ir gatvės, geležinkelio keliai, elektroninių ryšių infrastruktūra (bokštai, stiebai), švyturiai, radiolokatoriai, skrydžių valdymo bokštai, vėjo elektrinės, dūmtraukiai, vandentiekio bokštai, vandens aušyklos, bokštiniai aruodai ir kitos paskirties bokštiniai statiniai).

Panaikinta reglamento nuostata, kad visų kitų statinių darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizė privaloma, jei tai nurodyta techninio projekto bendrosios ekspertizės akte (projekto įvertinime).

Reglamento pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-10-02.

Statyba ir projektavimas