Nustatyti avansinių išmokų už pirmuosius hektarus bei vienkartinių išmokų dydžiai

Žemės ūkio ministras 2014 m. spalio 10 d. įsakymu nustatė avansinių išmokų už pirmuosius hektarus (t. y. papildomą išmoką iš Europos Sąjungos lėšų už nustatytą pareiškėjo deklaruotų žemės ūkio naudmenų pirmųjų (iki 30 ha) hektarų skaičių) bei vienkartinių išmokų dydžius. Įsakyme nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2014 m. spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. pareiškėjams už 2014 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus avansu mokama:

  • dalis vienkartinės išmokos už plotus – 190 Lt už 1 ha;
  • dalis išmokos už pirmuosius hektarus – 45 Lt už 1 ha.

Paminėtina, kad 2014 m. spalio 23 d. Žemės ūkio ministro įsakymu buvo padidinti avansinių bei vienkartinių išmokų dydžiai. Vadovaujantis pakeitimu, laikotarpiu nuo 2014 m. spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. pareiškėjams už 2014 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus avansu mokama:

  • dalis vienkartinės išmokos už plotus – 260 Lt už ha;
  • dalis išmokos už pirmuosius hektarus – 60 Lt už ha.

Pažymėtina, kad padidintos avansinės išmokos bus taikomos ir pareiškėjams, kuriems dalis avansinės išmokos išmokėta iki jų padidinimo.

Nurodyti avanso dydžiai įsigaliojo 2014-10-24.

Žemės ūkis