Pakeistos Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijos

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-725 pakeitė Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijas.

Pakeitimai įsigalios nuo 2015-01-01.

Žemės ūkis