Nustatyti maksimalūs 2015 m. derliaus draudimo įmokų kompensavimo procentai ir sumos dydžiai

Žemės ūkio ministras 2014 m. spalio 15 d. įsakymu nustatė maksimalius draudimo įmokų kompensavimo sumos dydžius, taikomus 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis.

Vadovaujantis įsakymu, žemės ūkio veiklos subjektams, apdraudusiems 2015 m. derliui augalus, kompensuojama 50 % draudimo įmokų sumos, nepriklausomai nuo to, įvyko draudžiamasis įvykis ar ne.

 Įsakymas įsigaliojo 2014-10-17.

Žemės ūkis