Pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2014 m. spalio 21 d. įsakymu pakeitė Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles (toliau – Taisyklės).

Taisyklės papildytos nuostata, kad mažiausias valdos naudmenų plotas, už kurį gali būti mokama išmoka už pirmuosius hektarus, yra 1 ha. Pakeitime nustatyta, kad paramos sumos mažinimo tvarka už pavėluotai pateiktą prašymą pakeisti paraiškos duomenis yra taikoma ir išmokai už pirmuosius hektarus. Be to, panaikinta nuostata, kad pareiškėjui netaikomos sankcijos, jeigu iki paramos už atskirus laukus ar paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos pareiškėjas buvo susipažinęs su Agentūros informaciniame portale (toliau – Portalas) pateikta informacija apie Agentūros planuojamą patikrą vietoje ar paraiškoje aptiktas klaidas. Žemės ūkio ministras įsakymu panaikino taisyklių nuostatą, pagal kurią nepriklausomai nuo pareiškėjo pasirinkto informavimo būdo, jis buvo laikomas informuotu apie paraiškoje esančias klaidas, kai susipažindavo su tokia informacija Portale. Pažymėtina, kad vadovaujantis nauju Taisyklių pakeitimu, nustačius bet kokį tyčinio neteisingo deklaravimo atvejį, išmoka už pirmuosius hektarus nemokama.

Paminėtina, kad išmokų už pirmuosius hektarus atveju, maksimalus paraiškoje deklaruotas plotas, kuriam gali būti taikoma paramos mažinimo tvarka bei sankcijos, yra 30 ha.

Pakeitimai įsigaliojo 2014-10-23.

Žemės ūkis