Pakeistos dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo taisyklės

LR Žemės ūkio ministras 2014 spalio 23 d. įsakymu padidino kreditų, skirtų įsigyti trumpalaikį turtą, palūkanų kompensacijos dydį kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems žemės ūkio produktų pirmine gamyba.

Asmenims paėmusiems kreditus (kurių terminas ne ilgesnis kaip 2 m.) iki 2014 m. rugpjūčio 5 d. už palūkanas, sumokėtas iki 2014 m. rugpjūčio 5 d., kompensuojama 30 % (jauniesiems ūkininkams – 40 %) kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų sumos, o už palūkanas, sumokėtas nuo 2014 m. rugpjūčio 6 d., kompensuojama 80 % kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų sumos. Asmenims paėmusiems kreditus nuo 2014 m. rugpjūčio 6 d. kompensuojama 80 % per pirminį kredito grąžinimo laikotarpį sumokėtų palūkanų sumos už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties pasirašymo dienos.

Nustatyta nauja kreipimosi į Savivaldybės administraciją tvarka, kurios privalo laikytis asmenys, paėmę kreditus nuo 2014 m. rugpjūčio 6 d. ir norintys gauti sumokėtų palūkanų kompensaciją. Šie asmenys privalo kreiptis į Savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo tada, kai pirmą kartą kredito įstaigai sumokėjo palūkanas pagal kredito sutartį.

Paminėtos kompensacijos taikomos su sąlyga, kad kaimo vietovėje veikiantis subjektas arba jo sutuoktinis nedalyvauja priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ arba „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

Pakeitimai įsigaliojo 2014-10-24.

Žemės ūkis