Papildytos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės

LR žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 27 d. įsakymu papildytos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės. Tais atvejais, kai Savivaldybės administracija nustato, kad įregistruojant traktorių buvo pateikti neteisingi, netikslūs arba neišsamūs duomenys, duomenų teikėjas apie tai yra informuojamas per 5 darbo dienas. Duomenų teikėjas įpareigojamas nedelsiant pateikti teisingus duomenis. Jeigu duomenų teikėjas nepateikia teisingų duomenų – traktorius išregistruojamas. Apie įvykdytą traktoriaus išregistravimą duomenų teikėjas informuojamas per 3 darbo dienas.

Papildymas įsigaliojo 2014-10-29.

Žemės ūkis