Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones priėmimo 2014 m. grafikas papildytas nauja priemone

LR žemės ūkio ministras 2014 m. spalio 29 d. įsakymu papildė Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones priėmimo 2014 m. grafiką nauja priemone – „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Į paramą pagal šią priemonę galės pretenduoti pareiškėjai, dar nesulaukę 40 metų amžiaus, kai jie patys asmeniškai dalyvauja žemės ūkio produktų gamybos, apdorojimo, apdirbimo, paruošimo realizacijai ir savo ūkio vadybos procese. Paraiškos pagal paminėtą priemonę bus priimamos nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014-10-30.

Žemės ūkis