Sutrumpinti leidimų atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus išdavimo terminai

Pakeitus PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ sutrumpėjo leidimų atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus (toliau – Leidimas) išdavimo terminai. Vietoje buvusio 20 darbo dienų Leidimo išdavimo termino, numatyti trys Leidimų išdavimo terminai:

  • ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, jei kartu su prašymu išduoti Leidimą (toliau – prašymas) leidimus išduodančiai institucijai pateikiamas nepatikrintas (nederintas) projektas;
  • ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, jei prašymas pateikiamas kartu su nepatikrintu (nederintu) supaprastintos sudėties Projektu;
  • ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jei iki prašymo pateikimo dienos Projektas buvo patikrintas (suderintas) leidimus išduodančioje institucijoje.

Atkreipiame dėmesį, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo (2014-11-06) pateikti prašymai išduoti leidimą atlikti tvarkybos darbus nagrinėjami pagal prašymo padavimo metu galiojusias taisykles.

Statyba ir projektavimas