Pakeitus STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, iš reglamento išbraukti beveik visi sąvokų apibrėžimai, išskyrus patikslintą sublokuotų (blokuotų) namų sąvoką. Reglamente apibrėžtos naujos: mansardos, mezonino, namų ūkio dirbtuvės sąvokos. Kiti reikšmingi pakeitimai būtų:

  1. Į reglamentą perkeltos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatos dėl maksimalaus sklypo užstatymo tankio skaičiavimo.
  2. Reglamentas taip pat papildytas nuostata, kad reikalavimas, jog statant naują namą, jam skirtas sklypas (ar jo dalis) būtų nemažesnis kaip 400 kv. m, taikomas ir tais atvejais, kai suformuoti nauji sklypai namų statybai, kuriuose nenurodytas užstatymo tipas.

Reglamentas papildytas reikalavimu, kad 3 metrų atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, nebūtų didesnis kaip 8,5 m. Didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis galės būti didinamas išlaikant reikalavimą, kad kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Paminėti atstumai galės būti mažinami besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytiniu sutikimu.

Reglamento pakeitimai įsigaliojo nuo 2014-11-12.

Statyba ir projektavimas