Papildytos STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ nuostatos dėl pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2014 m. lapkričio 13 d. įsakymu pakeitė STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašą“. Atsižvelgiant į reglamento pakeitimus, prieš išduodant pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį, savivaldybių administracijos privalės patikrinti, ar dėl pareiškėjo pateiktoje naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schemoje (toliau – Schema) numatytų pertvarkymų reikės keisti statinio paskirtį. Tuo atveju, jeigu bus nustatyta, kad statinio paskirtį būtina pakeisti, pažyma nebus išduodama. Iki pakeitimo, reglamente nebuvo numatyta savivaldybių administracijos pareiga tikrinti statinio paskirties keitimo būtinybę dėl Schemoje numatytų pertvarkymų.

Reglamento pakeitimai įsigaliojo nuo 2014-11-15.

Statyba ir projektavimas