Pakeistame STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ pakoreguoti sąvokų apibrėžimai, dalis sąvokų perkelta iš jau nebegaliojančio reglamento STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“. Kiti reikšmingi pakeitimai būtų:

  1. Reglamente pakeisti išdėstymo sklype reikalavimai, susiję su insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimais gyvenamiesiems pastatams ir su jais susijusiems (jiems tarnaujantiems) tame pačiame sklype statomiems statiniams. Pakeitimu taip pat įtvirtintas reikalavimas įgyvendinti teisės aktais nustatytus sklype statomų bei esančių pastatų patalpų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimus, taip pat šiame sklype esančių ar įrengiamų vaikų žaidimo aikštelių insoliacijos reikalavimus. Numatytas reikalavimas, kad statinių išdėstymas sklype nepažeistų gretimų sklypų ir pastatų patalpų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimų.
  2. Reglamente nebeliko statinių išdėstymo sklype reikalavimų įvykdymo prezumpcijos, kuomet išlaikomas numatytas atstumas nuo užstojančio statinio arba pro užstoto pastato langus garantuojamas ne mažesnis kaip 60º regėjimo kampas horizontalioje plokštumoje.
  3. Reglamentas papildytas reikalavimu, kad 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, nebūtų didesnis kaip 8,5 m. Didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis galės būti didinamas išlaikant reikalavimą, kad kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas būtų didinamas po 0,5 m. Nurodyti atstumai galės būti mažinami besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytiniu sutikimu.
  4. Iki pakeitimo buvę reikalavimai ugniakurams ir dūmtraukių kanalams pakeisti nuoroda į Gaisrinės saugos reikalavimus dūmtraukiams ir šildymo įrenginiams (židiniams, krosnims, katilams), kūrenamiems kietuoju kuru, nustatytus Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklėse.
  5. Pakeistame reglamente numatyta galimybė bute naudoti bendras mechaninio vėdinimo sistemas, o vonios, tualeto, virtuvės vėdinimo sistemos negalės būti jungiamos tik prie bendrosios natūralaus vėdinimo sistemos.

Reglamento pakeitimai įsigaliojo nuo 2014-11-18.

Statyba ir projektavimas