STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ papildyti nuostatomis dėl rašytinių pritarimų išdavimo paprastajam remontui valstybei svarbiuose kultūrinių objektų statiniuose

Reglamento pakeitimu praplėsti Rašytinio pritarimo paprastojo remonto aprašui reikalavimo atvejai.

Rašytinis pritarimas tampa privalomu atliekant paprastąjį remontą valstybei svarbaus kultūrinio objekto statinio, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais: 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 940 „Dėl Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–2017 metų programos patvirtinimo ir šios programos priežiūros komisijos sudarymo“; 2008 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1212 „Dėl projektų grupės „Bernardinų takais“ pripažinimo valstybei svarbiu kultūriniu projektu“; 2014 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 690 „Dėl Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo“.

Tuo atveju, kai rekonstruojamas arba remontuojamas valstybinės reikšmės objektas (statinys) arba statinys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įtrauktas į anksčiau paminėtuose nutarimuose pateiktus sąrašus, iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, privaloma gauti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos rašytinį pritarimą projektui.

Reglamento pakeitimai įsigaliojo nuo 2014-11-26.

Statyba ir projektavimas