Pakeista Automobilių kelių skersinių profilių parametrų lentelė kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu pakeistas kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Reglamento pakeitimu nauja redakcija išdėstyta Automobilių kelių skersinių profilių parametrų lentelė.

Reglamento pakeitimai įsigaliojo nuo 2014-12-19.

Statyba ir projektavimas