Pakeistas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ nustatytas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius gyvenamosios paskirties pastatams

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu pakeistas minimalus privalomas automobilių stovėjimo vietų skaičius gyvenamosios paskirties pastatams. Pakeitus reglamentą, daugiabučiai namai išskaidyti į gyvenamosios paskirties: vieno buto, dviejų butų, trijų ir daugiau butų – daugiabučius pastatus. Minimalus stovėjimo vietų skaičius nustatytas atsižvelgiant ne tik į gyvenamosios paskirties pastate esančiu butų skaičių, bet ir į pastato naudingąjį plotą.

Reglamentas papildytas nuostata, kad Savivaldybių tarybos savo sprendimais atskiroms miestų ar miestelių dalims (kvartalams, gatvėms, zonoms ar kita) gali nustatyti didesnį privalomą stovėjimo vietų skaičių gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatams.

Vadovaujantis pakeitimu, atstumai nereglamentuojami ir nuo pirmuosiuose aukštuose įrengtų uždaro tipo garažų sienų, tačiau turi būti išlaikyti atstumai nuo įvažiavimo ir išvažiavimo vartų ir ventiliacijos šachtų iki greta esančių gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų langų – ne mažiau kaip 15 m.

Reglamento pakeitimai įsigaliojo nuo 2015-01-01.

Statyba ir projektavimas