Patvirtintos Statinio ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijos

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-266 patvirtino Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijos galės būti taikomos visų rūšių statinių (pastatų ir inžinerinių statinių) projektavimo paslaugų (statinio techninio projekto, statinio techninio darbo projekto, supaprastinto projekto) pirkimams. Rekomendacijų taikymas nėra privalomas, tačiau jos turėtų būti naudingos paslaugų teikėjų specialistams, rengiantiems pasiūlymus, bei specialistams, rengiantiems projektavimo paslaugų pirkimo dokumentus.

Statyba ir projektavimas