Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėse ĮT ASFALTAS 08 numatyti griežtesni reikalavimai užsakovui ir rangovui

Vadovaujantis 2015 m. sausio 6 d. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 (toliau – Taisyklės) pakeitimu, tais atvejais, kai kontroliniai bandymai atliekami tuo pačiu metu su vidinės kontrolės bandymais ir vidinės kontrolės bandymų rezultatai pripažįstami kaip kontrolinių bandymų rezultatai, užsakovas ar techninis prižiūrėtojas privalės dalyvauti bandymuose nuo bandymo (matavimo) pradžios iki pabaigos. Iki Taisyklių pakeitimo užsakovo ar techninio prižiūrėtojo dalyvavimo bandymuose trukmė nebuvo apibrėžta.

Taisyklių pakeitimu numatyta užsakovo pareiga atlikti sluoksnių sukibimo bandymus, esant asfalto sluoksnių sukibimo defektų požymiams.

Taisyklių pakeitime numatyta, kad ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių viršijimai (nepasiekimai) nustatyti priimant darbus yra laikomi defektu, kuriuos rangovas privalo pašalinti arba už šiuos defektus gali būti taikomos išskaitos. Nustačius kitus Taisyklėse neaprašytus defektus, už kuriuos išskaitos netaikomos, rangovas privalės juos pašalinti.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-01-07.

Statyba ir projektavimas