Patikslintos Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 nuostatos

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generaliniam direktoriui 2015 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 pakeitus Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 08 (toliau – Taisyklės) numatyta, kad Taisyklės yra kelių ir gatvių tiesimo bei kitų eismo zonų įrengimo (statybos) sutarties sudėtinė dalis ir tais atvejais, kai jos nurodomos techninėse specifikacijose. Iki Taisyklių pakeitimo, jos buvo laikomos sutarties dalimi tik nurodžius jas konkrečiose sutarties sąlygose. Paminėtu pakeitimu leista Taisyklių nenurodyti kito tipo sutartyse (pvz., viešos ir privačios partnerystės sutartyse).

Taisyklių pakeitime numatyta, kad dėl visuomenės interesų, viešojo transporto eismo organizavimo ir pan., prieš leidžiant transporto priemonėms važiuoti naujai paklotu asfaltu, galės būti pakeistas Taisyklių nustatytas laiko tarpas naujai paklotam asfaltui atvėsti.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-01-07.

Statyba ir projektavimas