Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtinta Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika (toliau – Metodika).

Naujoji Metodika kaip ir senoji taikoma projektuojant skirstomuosius tinklus ir vidinę instaliaciją naujiems gyvenamosios paskirties, visuomeninės paskirties ir sodybos pastatams ir patalpoms bei rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant skirstomuosius tinklus ir gyvenamosios paskirties, visuomeninės paskirties ir sodybos pastatus ar patalpas, kai pertvarkoma jose įrengta vidinė instaliacija. Metodikos reikalavimai yra privalomi skirstomųjų tinklų operatoriams, skirstomųjų tinklų ir pastatų vidinės instaliacijos projektuotojams, elektros energijos vartotojams. Pakeitimai yra ne tik formalaus pobūdžio, bet pasikeitė ir daugelis senesnėje metodikoje nustatytų reikalavimų.

Atsižvelgiant į Metodikos patvirtinimą, Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2015 m. sausio 6 d. pripažino netekusia galios ankstesniąją 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 4-542 patvirtintą Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodiką.

Metodika įsigaliojo nuo 2015-01-01.

Statyba ir projektavimas