Praplėstas Ekspertizės akto ir Statytojo pažymos dėl atsakomybės už statinio atitiktį esminiams statinio reikalavimams taikymas

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas 2015 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 1V-2  pakeitė prašymo išduoti Statybos užbaigimo aktą rekvizitus.

Vadovaujantis pakeitimu, tais atvejais, kai statybos rangovas yra bankrutavęs ar jam paskelbtas bankrotas, statinio (jo dalies) Ekspertizės aktas arba Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį esminiams statinio reikalavimams galės būti pateikiama kaip alternatyvus dokumentas statybos proceso dalyvių kvalifikaciją, statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinantiems dokumentams, statybos darbų žurnalams arba panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijoms.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-01-09.

Statyba ir projektavimas