Patvirtinti nauji nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės reikalavimai

Lietuvos aplinkos ministras 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1–18 patvirtino Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašą.

Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašas nustato reikalavimus dėl nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės. Remiantis juo, nuo šiol turės būti įrengiami tik sandarūs, uždari, gamykliniai nuotekų kaupimo rezervuarai ir tik tais atvejais, kai nėra galimybės įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio ir kai yra galimybės šiuos rezervuarus tinkamai eksploatuoti bei užtikrinti sukauptų nuotekų transportavimą ir sutvarkymą.

Nustatytas minimalus naujai įrengiamų nuotekų kaupimo rezervuarų tūris, kuris turi būti toks, kad sutalpintų per 7 dienas objekte susidarančias nuotekas.

Įsakymas įsigaliojo nuo 2015-01-13.

Statyba ir projektavimas