Pakeitus PTR 3.05.01:2005, 1 metų trukme apibrėžtas Tvarkybos darbų priėmimo akto (toliau – Aktas) atšaukimo terminas, per kurį Aktas gali būti atšauktas Komisiją paskyrusios institucijos vadovo sprendimu.

Akto atšaukimo galimybė numatyta tais atvejais, kai yra nustatoma, kad Tvarkybos darbai buvo priimti pažeidus Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisykles, paveldo tvarkybos reglamentuose, tvarkybos darbų projekte bei šiems darbams išduotame leidime nustatytus paveldosaugos reikalavimus, įstatymus ir kitus teisės aktus.

Atsižvelgiant į tai, kad iki reglamento pakeitimo, akto atšaukimo terminas nebuvo nustatytas, paminėtos nuostatos priėmimas suteiks daugiau teisinio apibrėžtumo tvarkybos darbus vykdantiems asmenims, kadangi bus išvengta atvejų, kai praėjus ilgesniam laiko tarpui nuo tvarkybos darbų užbaigimo paaiškėja, kad dėl Komisijos neapsižiūrėjimo vėl reikia grįžti prie tvarkybos darbų priėmimo procedūrų.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-01-31.

Statyba ir projektavimas