Pakeitus PTR 3.05.01:2005, atsisakyta nuostatos, kad tuo atveju, kai tvarkomieji paveldosaugos darbai leidimo galiojimo metu nebaigiami ir šį leidimą tenka pratęsti, nepradėtų tvarkomųjų paveldosaugos darbų sprendiniai turi būti pakoreguoti pagal pasikeitusius, leidimo pratęsimo metu galiojusius paveldo tvarkybos reglamentus. Tais atvejais, kai tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimo metu pasikeičia paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimai, Tvarkybos darbų priėmimo komisija privalo vadovautis tais reikalavimais, kurie galiojo leidimo šiems darbams atlikti išdavimo metu.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-01-31.

Statyba ir projektavimas