Lietuvos Respublikos kultūros ministrui 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-27 pakeitus PTR 3.05.01:2005, numatyti papildomi dokumentai, kuriuos pareiškėjas privalės pateikti Tvarkybos darbų priėmimo komisijos (toliau – Komisija) pirmininkui iki tvarkybos darbų priėmimo dienos.

Komisijos pirmininkui turės būti pateikta: leidimo vykdyti tvarkybos darbus kopija, priimamų tvarkybos darbų projektas (jeigu projektas anksčiau nebuvo pateiktas Komisiją sudarančiai institucijai), šių darbų vykdymo žurnalas, atliktų laboratorinių tyrimų rezultatai apie objekto medinių konstrukcijų padengimo antipireninėmis medžiagomis kokybę ir kiti su atliktais tvarkybos darbais susiję dokumentai.

Pakeitimu taip pat praplėstas asmenų, galinčių pateikti šiuos dokumentus, sąrašas. Šiuos dokumentus galės pateikti kultūros paveldo objekto valdytojas ar jo įgaliotas asmuo arba tvarkybos darbų užsakovas ar jo įgaliotas asmuo. Iki reglamento pakeitimo paminėtus dokumentus galėjo pateikti tik tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėjas.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-01-31.

Statyba ir projektavimas