Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-27 pakeitė paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ į PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“. Paveldo tvarkybos reglamentas išdėstytas nauja redakcija. Pasikeitusios PTR 3.05.01:2005 nuostatos apžvelgiamos kitose naujienų skiltyse.

Iki šio įsakymo įsigaliojimo pateikti prašymai priimti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus nagrinėjami pagal prašymo padavimo metu galiojusį paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“.

Naujos redakcijos reglamentas įsigaliojo nuo 2015-01-31.

Statyba ir projektavimas