Lietuvos Respublikos kultūros ministrui 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-27 pakeitus PTR 3.05.01:2005, pareiškėjui numatyta daugiau galimybių pasirinkti prašymo priimti tvarkybos darbus pateikimo būdą. Nuo šiol prašymas Tvarkybos darbų priėmimo komisijos pirmininkui galės būti pateiktas tiesiogiai, atsiųstas paštu, elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu), arba pateiktas pasirinktinai per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar, sukūrus Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą, per šią sistemą.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-01-31.

Statyba ir projektavimas