Teigiami nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo procedūrų pasikeitimai

PTR 3.05.01:2005 pakeitime numatyta, kad nustačiusi atliktų tvarkybos darbų trūkumus ir šių darbų neatitikimą tvarkybos darbų projektui, paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimams bei šiems darbams išduotame leidime, Tvarkybos darbų priėmimo komisija (toliau – Komisija) per 3 darbo dienas pateikia pareiškėjui tiesiogiai, paštu arba elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu) raštu išdėstytą šių neatitikimų ir trūkumų sąrašą, pasirašytą Komisijos narių ir pirmininko.

Pašalinus sąraše išvardintus neatitikimus ir trūkumus, pareiškėjas apie tai raštu tiesiogiai, paštu arba elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu) informuoja Komisijos pirmininką, kuris nustatyta tvarka paskiria naują tvarkybos darbų priėmimo datą.

Pakeitime numatyta Tvarkybos darbų priėmimo akto (toliau – Aktas) nesutinkančio pasirašyti Komisijos nario pareiga per 3 darbo dienas informuoti pareiškėją apie prieštaravimų motyvus. Iki reglamento pakeitimo priėmimo paraiškėjo informavimo terminas nebuvo numatytas.

Reglamento pakeitime numatytas 5 darbo dienų terminas, per kurį Akto nepasirašęs Komisijos narys privalo patikrinti ar įvykdyti jo teisėti reikalavimai ir pasirašyti kitų Komisijos narių anksčiau pasirašytą Aktą arba informuoti pareiškėją ir Komisijos pirmininką apie nepasirašymo motyvus.

Pakeistoje reglamento redakcijoje nebuvo numatytas patikrinimo terminas ir pareiškėjo informavimo pareiga, todėl reglamento pakeitimas įneš daugiau aiškumo bei skaidrumo apiforminant tvarkybos darbų užbaigimą.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-01-31.

Statyba ir projektavimas