Aktualūs atsiskaitymų pokyčiai įmonėms, atliekančioms mokėjimus paketais ar besinaudojančioms tiesioginio debeto paslaugomis

Nuo 2016 m. mokėjimo paslaugų teikėjai ir vartotojai turės įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos priimto SEPA (angl. Single Euro Payments Area, toliau – SEPA)  reglamento nuostatas. Šiuo reglamentu įtvirtinamas SEPA projekto siekis sukurti integruotą elektroninių mokėjimų eurais rinką, kurioje tarp nacionalinių ir tarptautinių mokėjimų nebūtų skirtumų. Pereinant prie standartizuotų mokėjimo priemonių – kredito pervedimų ir tiesioginio debeto – keisis elektroninių mokėjimų taisyklės, praktika ir mokėjimo nurodymų formatai.

Kviečiame visas įmones kartu su savo mokėjimo paslaugų teikėjais jau dabar išsiaiškinti būsimų pokyčių mastą ir tinkamai planuoti pasirengimo darbus. Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos banko tinklapyje adresu www.lb.lt.

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė