2014 m. viduryje Lietuvos Respublikos Seimo priimtos Darbo kodekso pataisos sumažino administracinę naštą darbdaviams supaprastindamos darbo apskaitą:

    (i) Vyriausybės nustatyta darbo sutarties forma bus ne privaloma, o tik rekomendacinio pobūdžio, taip pat buvo nuspręsta atsisakyti darbo sutarčių registravimo žurnalo, kadangi visa informacija apie darbuotojo įdarbinimą yra registruojama SODRA duomenų bazėje;
    (ii) numatyta galimybė atsisakyti darbo pažymėjimų bei suteikta teisė darbdaviui elektroniniu būdu darbuotojui suteikti informaciją apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ar išdirbtą laiko trukmę;
    (iii) leidžiama darbdaviui pasirinkti, kokia forma informuoti darbuotojus apie darbo grafikus: ar paskelbti juos viešai įmonėse ar jų padaliniuose, ar nustatyti kolektyvinėje sutartyje. Taip pat darbdavys galės žymėti darbuotojų darbo laiką paties darbdavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose arba, kaip iki šiol, Vyriausybės patvirtintos pavyzdinės formos žiniaraščiuose (pasirinktinai).
Įmonių, darbo ir mokesčių teisė