ES formuojama bendra investicijų valdymo bendrovių reguliavimo teisinė aplinka: direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymas (toliau – PISKISVĮ), kuriuo siekiama įgyvendinti 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyvą dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (Alternative Investment Fund Managers Directive arba AIFMD). Be kita ko, Įstatymu apibrėžti investicijų valdymo įmonės licencijavimo reikalavimai, galimybės platinti akcijas užsienio šalyse bei depozitoriumo reikalavimai.

Įstatymas numato, kad investicijų valdymo įmonės, kurių valdomų profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų (toliau – KIS) turtas pasiekia 100 mln. Eur (345 mln. Lt) arba 500 mln. Eur (1,7 mlrd. Lt), priklausomai nuo tam tikrų konkrečių sąlygų, iš Lietuvos banko privalo gauti veiklos licenciją. Kitais atvejais platinant profesionaliesiems investuotojams licencijavimas yra netaikomas, tačiau valdymo įmonės privalo registruotis Lietuvos banke.

Įstatymas taip pat numato, kad, įvykdžius tam tikrus Įstatyme numatytus reikalavimus, Lietuvos Respublikoje licenciją gavusi valdymo įmonė turi teisę platinti Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigto KIS investicinius vienetus ar akcijas ir kitose valstybėse narėse. Ir atvirkščiai  – jeigu valdymo įmonė yra gavusi licenciją kitoje valstybėje narėje ir ji atitinka kitoje valstybėje narėje priimtų teisės aktų, perkeliančių AIFMD nuostatas, reikalavimus, ji gali veikti Lietuvos Respublikoje.

Remiantis Įstatymu, KIS turtas privalės būti saugomas viename depozitoriume, kurio paskyrimo faktas patvirtinamas rašytine sutartimi. Į Įstatymą perkeltos Direktyvos nuostatos dėl depozitoriumo atsakomybės – finansinių priemonių, saugomų depozitoriume, praradimo atveju depozitoriumas privalo nedelsdamas, grąžinti tokios pat rūšies finansines priemones arba atitinkamą sumą, kuri nustatyta pagal finansinės priemonės rinkos kainą praradimo momentu.

Vis dėlto kai kurios įstatymo nuostatos kelia tam tikrų praktinių neaiškumų, neapibrėžtumų, ypač dėl  nesureguliuoto pereinamojo laikotarpio. Nuo 2013 m. liepos 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas. Pagal šio įstatymo reikalavimus Lietuvoje jau yra įsteigtos valdymo įmonės ir investicinės bendrovės bei įsteigti KIS. Naujuoju įstatymu (PISKISVĮ) nėra aiškiai sureguliuota, kaip turėtų veikti tokios jau įsteigtos valdymo įmonės ir jų valdomi KIS, jeigu valdomų KIS turtas pasiekia 100 mln. Eur arba 500 mln. Eur. Be to, įstatymas aiškiai nenurodo, kaip turėtų veikti tokios valdymo įmonės ir investicinės bendrovės, kurios investuotojus pritraukia neviešai ir kurios buvo įsteigtos iki įstatymo įsigaliojimo.

Siekiant užtikrinti sklandžią profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių veiklą rekomenduojame atkreipti dėmesį į naujojo įstatymo nuostatas ir įsitikinti, ar jūsų veiklos vykdymui nėra reikalinga licencija ar kiti atitinkami pakeitimai.

Įmonių, darbo ir mokesčių teisė